Usługi

Obligatoryjnie wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 • Indywidualna diagnoza potrzeb i możliwości oraz poradnictwo zawodowe z tworzeniem IPD dla 80 UP
 • Pośrednictwo pracy  dla 80 UP
 • Wysokiej jakości szkolenia dla 72 UP do wyboru:
  • Spawanie metodą MIG/MAG
  • Kucharz
  • Grafik komputerowy
 • 3  i 4 miesięczne staże zawodowe dla 80 UP (72 UP x 3 msc, 8 UP x 4 msc)

Skierowanie na staż oraz czas trwania stażu będzie wynikać z IPD, program stażu będzie opracowany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb stażysty.

Terminy w/w form wsparcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników projektu.

W ramach projektu zapewniamy także:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Ciepły posiłek i poczęstunek
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Zaświadczenia o ukończeniu stażu
 • Badania lekarskie

 

Script logo