O projekcie

Projekt „Młodzi i aktywni od zaraz” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej I:  Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.03.2019r. - 30.10.2020r.

Celem głównym projektu jest: wzrost poziomu aktywności zawodowej i edukacyjnej oraz zdolności zatrudnieniowej u 80 Uczestników (48 Kobiet i 32 Mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2019 do 30.04.2020r.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 800.547,66 zł
Wartość projektu: 949.866,70 zł

www.mapadotacji.gov.pl

 

Script logo